מחיר למשתכן בשכונת אגמים נתניה

8 מגדלי מגורים, לחברת גיא ודורון לוי