קידוחי בורות חלחול

בכדי לקדוח בורות חלחול יש לבדוק את האתר כראוי לחפירה, במידה והשטח מוכן יש לדאוג בקידוח שקרקעית החפירה תהיה ללא סלעים או פסולת גדולה. חשוב ביותר כי בסיס כל בור הספיגה יהיה מיוצב באמצעות מצעים מתאימים. במקרים מסוימים, אדמה המופיעה באופן טבעי עשויה לשמש חומר.

מאפייני קידוחי בורות חלחול

תחום קידוחי בורות חלחול בא לתת מענה רחב במקרים הנוגעים לניקוז נכון ויעיל של מים. בין אם מדובר על מי גשמים, במסגרת מערכות השקיה ועוד. 

פעילות קידוחי בור ספיגה צריכה להיעשות על ידי אנשי מקצוע האמונים ורשאים בביצוע עבודה זו. אנשי המקצוע בתחום יוכלו לתת מענה בסוגיות הנוגעות למתי יש הצורך לעשות שימוש בקידוח ידני, כיצד ליצור בור חלחול למי גשמים, ביצוע קידוח ידני ועוד. 

בדיקת קרקע

על מנת שנוכל לבצע חפירת בורות חלחול יש בראש ובראשונה לבצע בדיקת חלחול של הקרקע בנקודה בה נרצה לבנות את בור הספיגה. על סמך אותה בדיקה וממצאיה ניתן יהיה לתכנן איזו מערכת של בור ספיגה כדאית ונחוצה באותה נקודה. 

הבחינה הראשונית אודות הקרקע כוללת בתוכו מדידה של השטח הפנוי עבור בור החלחול, הטופוגרפיה שלו, בחינת גודל הבור המתאים בהתאם לכמות הניקוז אותו הוא אמור לשרת, בחינה האם במקום קיימים בארות ובורות נוספים, בחינה של כל שכבות הקרקע ומיקומם ויכולתה של הקרקע עצמה בניקוז מים ומי שפכים. 

כיצד בונים בור חלחול?קידוחי בור ספיגה

מבחינה מסורתית בניית בור חלחול נעשית באמצעות קידוחי בור ספיגה עמוק לתוך הקרקע לרוב בקוטר של מטר ועומק של 2-3 מטרים. חלק ניכר מבורות החלחול דומים במראה לבאר מים שנחפר. 

במסגרת בניית בור החלחול נעשה שימוש בלבנים, בטון או מתכת המשמשים כדפנות בור הספיגה. בדפנות אלו יוצרים פתחים רבים המאפשרים להעביר אליו מים וכל תכולה אחרת אותה הוא מיועד לספוג. יש מקרים ובור החלחול אינו נבנה כיחידה אטומה וזאת בכדי לאפשר לנוזלים לדלוף החוצה מעל הקרקע. 

חפירות בור חלחול

הקידוח חודר לשכבה מחלחלת כאשר מכניסים צינור השומר על הדפנות, מעל שמים שוחה שיוצרת מאגר מים שנצבר עם הגשמים, הבור משמש כמערכת ניקוז המפנה מים ובכך אינה מעמיסה על מערכות ניקוז עירוניות (קיימת אפשרות למחזר את מי הגשמים למי תהום כשחברת "מקורות" שואבת לצרכי השקיית שטחי חקלאות)

כשהקבלן מתחיל בתהליך החפירה הוא יעקוב מקרוב אחר התכנית הספציפית שפותחה. עומקים תלויים בעיקר בהשגת כוח משיכה להעברת הזרימה מהבית למיכל. באופן מסורתי קידוחי בורות חלחול דורשים שיפוע של 2% לבור. נדרשת מינימום שישה סנטימטרים של אדמה כדי לכסות את המיכל. חפירה בתעלות שדות הניקוז תתרחש בהמשך.

על המתקין לבדוק את התקנות המיועדות לחפירה. אם יש להשתמש באדמה כמצע, חשוב להימנע מחפירת יתר כדי לשמור על תנאים טובים לספיגה הפרעה בתחתית הבור. כאשר מתרחשת חפירת יתר וקשה לייצב חומרים יתכנו הפרעות ויהיה צורך להשתמש בחומר גרגירי נקי כדי לבסס מחדש את הגובה הנכון.


כל פרויקט של קידוחי בורות חלחול עומד בפני עצמו ועל כן אין מחיר אחיד לביצוע עבודה זו. קביעת מחיר הפרויקט מושפע כמובן ממספר מאפיינים שחשוב לקחת בחשבון ולהכיר. ככל שהקמת בור הספיגה כוללת בתוכה שימוש במכשור כבד שלגביו יש גם קושי ממשי לשנע לאותה נקודה, יש והדבר יוביל לעלויות רחבות יותר לעומת פרויקטים פשוטים יותר. 

להצעת מחיר עבור פרויקט קידוחי בור חלחול אתם מוזמנים ליצור עימנו קשר.