פרויקט בית ספר עירוני ד' בתל אביב

 חברת אלקטרה דנקו.